Php random kullanımı ne işe yarar?

Ne için random fonksiyonu kullanılır? Bütün programlama dillerinde random fonksiyonunun işlevi, adından da anlaşılacağa üzere rastgele değerler oluşturmaktır. Programın herhangi bir bölümünde veya istenilen işlevin gerçekleştirilmesi sırasında bu fonksiyondan yararlanılır. Rand() fonksiyonu olarak da bildiğimiz bu işlev, rastgele bir sayı üretmek istenildiğinde kullanılır. Dilerseniz parametresiz veyahut 2 parametre vermeniz halinde de yine minimum ve maksimum değerler arasında maksimum veriler üretilmesi sağlanabilir.

rand();
rand (min,max);

Min: Üretilmek istenen sayının alabileceği en küçük değerdir. Varsayılan olarak 0 belirtilir.

Max: Üretilmek istenen sayının alabileceği en büyük değerdir. Varsayılan değer olarak getrandmax() fonksiyonundan faydalanılır. Bazı işletim sistemleri için bu değerin farklılık gösterdiği söylenebilir.

echo rand(); // 0 ile getrandmax() arasında bir sayı: 23657
echo rand(20,50); // 20 ile 50 arasında bir sayı: 21
echo rand(-10,20); // -10 ile 20 arasında bir sayı: -1
echo getrandmax(); // getrandmax() ile üretilebilecek maksimum sayı değeri: 32767

Php Kullanımı Ne İşe Yarar? Random Fonksiyonu Ne İçin Kullanılır?

Normal şartlar altında bu metodu kullanarak bu basit işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Biraz daha zor işlevler gerçekleştirilmek istenirse; websitelerin dosyalarına bulaşan virüsler için de bu yol kullanılmaktadır. Dosya sisteminize gönderilen virüsler orada çalışıyor diyelim, siz bunu farkettiniz. Sisteminizdeki bu dosyalar bir dizin halinde olabilir. Silme yoluyla standart bir temizlik işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat hacker bunu random bir dosya dizini seçip, random kullanımı ile de bu işlemi gerçekleştirebiliyor olabilir. Yani siz virüsü aynı yerde arıyorken, hacker diğer dizinlerinize saldırıyor olabilir.

Php random kullanımı yapılan programlarla yine rastgele kelime seçme veya söz seçme işlemleri de gerçekleştirilebilir. Örneğin kullanıcılara her sayfa yenilendiğinde günlük sözler yayınlayabilirsiniz. Bunu aşağıdaki kodları kullanarak yapabilirsiniz. Sitenizin arka planı için yine rastgele resim gösterimleri yapabilir ve sitenizi ziyaret edenler için farklı görünümler sunabilirsiniz. Kendi mini oyununuzu da aşağıdaki kod parçacıkları yardımıyla oluşturabilirsiniz.

Php Rastgele Sayı Oluşturma

Basit bir random sayı oluşturucu isteyenler için aşağıdaki kod parçacağından faydalanabilirsiniz. Bu basit işlevi geliştirerek, daha komplike kod parçaları oluşturmanız da mümkündür.

function get_random_number($min = 0, $max = 100) {
 return rand($min,$max);
}

 echo get_random_number();

Php Diziden Rastgele Kelime ya da Eleman Seçme

Kullanıcılara rastgele kelimeler ya da sözler sunarak önerilerde bulunan bir program oluşturmak için aşağıdaki koddan yararlanabilirsiniz. Array komutu yardımıyla kendi listenizi oluşturabilirsiniz.

function get_random_string_from_list($list_of_words) { 
   return $list_of_words[rand(0, sizeof($list_of_words)-1)];
}

$words = array();
$words = ["Deneme","Balıkesir","WebProgram"];

echo get_random_string_from_list($words);

Php Rastgele Karakter Dizisi Oluşturma

Php rand() fonksiyonu ile yine rastgele bir karakter dizisi oluşturabilirsiniz. Örneğin rastgele geçici şifre oluşturucu sayesinde rastgele atanmış şifreler elde edilebilir.

function get_random_string($length=6,$characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPRQSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_") {
  $return="";
  $num_characters = strlen($characters) - 1;
  while (strlen($return) < $length) {
    $return.= $characters[mt_rand(0, $num_characters)];
  }
return $return;
}
 
echo get_random_string();

Php Uniqid Kullanımıyla Rastgele İsimde Bir Dizin Oluşturmak İçin

Bu ufak kod yardımıyla rastgele isimde bir dizin oluşturabilirsiniz. Daha kısa bir kod bloğuyla, daha çok işlem yapılabilir.

$dirname = uniqid();
mkdir($dirname);

Php Random Kullanımı ile Rastgele Dosya Seçmek

Web sitenizdeki arka planlar için rastgele görünümler elde etmek istiyorsanız, belirli bir dizin altındaki resim dosyalarınız sayesinde rastgele arkaplan resimleri yapılabilir. Sitenizin her görüntülenmesinde rastgele arka plan resimleri açılır.

function random_pic($dir = 'uploads'){
  $files = glob($dir . '/*.*');
  $file = array_rand($files);
  return $files[$file];
}

echo random_pic();

Php Rastgele Kullanımı Tekrarsız Sayı Üretme

Program içerisinde bazen sayıların tekrar etmeden istenilen sayıda rastgele üretilmesini isteriz. Php rastgele kullanımı ile tekrarsız sayı üretmek isteyenler için basit bir kod parçacağını aşağıda bulabilirsiniz. Bu kod parçasını yine kendiniz, dilediğiniz şekilde geliştirebilirsiniz.

$sayilar[]="";
$i=0;
$kac_sayi_uretilecek=3;
while($i<$kac_sayi_uretilecek)
{
$rastgele=rand(1,49); // 1 ile 49 arası sayi uretiyoruz
	if (in_array($rastgele,$sayilar)) // uretilen sayi dizide varmi?
	{continue;} // varsa döngüye devam
	else //yoksa
	{$sayilar[]=$rastgele; //rastgele sayiyi sayilar diznine atiyoruz
	$i++;
	}
}
foreach ($sayilar as $sayilar_ekrana) //bu yapı dizinin tüm elemanlarını gösterir.
echo $sayilar_ekrana."";

Program çalıştırıldığında elde edilen sonuç; 42,3,21. Bu siz çalıştırdığınızda 1 ile 49 arasında farklı 3 sayı içerecektir. Bu aralığı değiştirebilirsiniz. Dilerseniz 3 sayı yerine 4 veya 5 sayı da seçtirebilirsiniz. Tamamen sizin yönlendirdiğiniz şekilde çalışacaktır.