Bir Balıkesir'li olarak bazen farkında olmadan yöresel şive ile konuştuğum oluyor aslında çoğu zamanda bilerek bunu yapıyorum. Seviyorum Balıkesir şivesini.Samimi olduğum arkadaşlarımla msn görüşmelerimdede bu şiveyi kullandığımda çoğu arkadaşım şaşırıyor ve muhtemelen "Ne diyor bu?" diye düşünüyordur. Türkçemizin iyi kullanılması taraftarıyım ama şivelerinde kaybolmamasını şiddetle destekliyorum.
İlginç ve kulağa hoş gelen bir şivemiz vardır aşağıdaki bazı örneklere baktığınızda sizinde hoşunuza gidecek ve hatta bazılarını kullanacaksınız bile. Artık neslimiz değişiyor ve daha az insan şiveleri kullanıyor oysa eskilerde ne hoş konuşmalar ne güzel samimi ifadeler vardı. Rahmetli annenemin sözleri hala kulağımda çınlıyor "Ani sen beni yansılıyonmu?", manası "Bak şimdi sen beni taklitmi ediyorsun?".

Buyrun cümlelerinizde sizde deneyin hoşunuza gidecek;

A aşı = sütlaç
Konak a aşı olmadan olmaz,

alentrik = elektrik
Alentriklede bi kitdi. Bide gelmedi.

alfat = ahlat
Yarın alfat toplama kitçen,

Ani = Şaşırma ünlemi.

Aş/ yimek = yemek
Yimekleri hiç yimemişle zere zebil olmuş,

aykırı = zıt
Dayağa aykırı aykırı gitme! Soguna garışmam bak.

bacilik = baca
Bacilik çekmedinden soba tütüyo.

badırcan = patlıcan
Bu gart gart badırcanları anagcebinemi topladıg,

bakam= bakalım
Yap bakam da görem.

biz = bez (tülbent)
Yarın aşam biz dizme gelin.

Bobuç = ayakkabı
Dost başa, düşman bobuca bakamış,

bön = bu gün
Bizim goyun hasta bön hiç yim yimedi.

buycuk = bir kerecik
Buycukda sölemeden yapsagya sende,

caba = bedava
Bön cabadan bi gönek gazandık.

cıran = cereyan
Dirig yanına sokulman, cıran çarpa!

çımıt = sıcak
Bön hava çok çımıt, Çıt çıkmıyo,

davranmak = hazırlanmak
Ben hayvanlara sulaken Siz davrana goyun

dıngılmak = olduğu yere devrilmek
Merdivenden aşa dıggılodu.

di ha = işte orada
Bizim goyunnarı gödün mü? - Bak.. - Di ha urdala…

Diğelmek = ayakta durmak
Sabahtan beri diğelmekten bacaklam koptu.

dimen = değirmen
Saçlagı dimende mi ağarttın,

dombi=manda
Ni bakım duryog dombi mala gibi,

donuz = domuz
Bön gece doguz bekleme gitçen.

dön = düğün
Bu dönde de toplip gelme buri.

efecik = birçok köyde abiye efecik denir.

elleşme = dokunma
Bure elleşmeyin.

emme = ama
Biz de gelcedik emme Arabi gaçırdık.

gaste = gazete
Bönkü gaztele gelmemiş.

gave = kahve
acele tarafından okgalı iki gave.

gıra = kırağı
Bön gece gar gibi gira yamış

gızag = çocuk
Şinciki gızagna hiç söz dignemiyo…

gine = tekrar
Salcanan gidin, gine gelin

goz = ceviz
Gozlagızı gapçıkladığız mı?

gabçıklamak=kabuğunu çıkarmak

hincik = şimdi
Bizim dani gödügüz mü. Hincik burdadın emme.

hurun = fırın
Hurunu hataşladıg mı?

ırat = rahat
Bu olanın başını balamadan, bize ırat yok.

ıscak = sıcak
Bönkü ıscak ni di be,

il = el
Gurban kesmesek, il alem bizi ayıpla.

ileşme = oyalanma
Mugarın başında ileşme barda doldur eve gel.

Kara gazoz = kola

Kanavız = Kavanoz

Kernebit =karnabahar
Kernebit tomu ekdig mi?

Künge = çöp
Küngeleri yigi süpürdüm, tavukla çabıcık eşelemiş,

Lamba şişesi = ampül

Löbet=nöbet
Löbete gitti.

natar = anahtar
kapınıg natarını dişuri goyodidim yirinde yok

nıgıda = ne kadar
Ezene (Ezan) nıgıda va. Beni nıgıda sevyon? bu guducuk. Gandırdım Aha bugıda.

olak = oğlak
Olak yime turpolu mu, gozderi mi giryoguz?

öleşmek = paylaşmak
Meresleri (Miras) öleştiğiz mi?

maşinga = bir soba çeşiti (köylerde)
Maşingaya odun getirivi.

meres=miras

peşkir = havlu
Bu peşkiri kim kullandı leş gibi yapmış

pıçak = bıçak
Bu pıçak eşig g.tünden gurt bile çıkamaz.

pişi = bir şey
Bak sene pişi sölicen sakın kimsi söleme.

pincem = bineceğim
otobis gelirse pincem.

pontul = pantolon
Bizimkine de pontul dayanmıyo, hemen pontulun g.tünü delmiş.

püsküt = bisküvi
Ganım açıkdı da bi iki püsküt atodum azıma.

sancak = salıncak
Bu çocuk sanca yatmadan imkanı yok uyumaz.

sarı gazoz = fanta

siddirmek = koşturmak
Tükgana siddire siddire gidig, siddire siddire gelig

söven = büyük kazık
Senig sırtıg gaşınyo harelde.Şu söveni alırsam elime…

şişirgen = balon
Şişirgeni çok şişirme patladırsın

tarna = tarhana
Tarna aşı tali gıda, bulgur aşı öli gıda.

teyya = orada
Teyya!

tize = teyze
Tizem evde yokmuş. Bakla çapalama kitmiş.

ünnemek = çağırmak
Bubaga ünnede çabuk gesin.

velense = dokuma, tente
Di şu velensi çocug üstüne atosagya, doga sona.

vesait = vasıta
Hiç vesait denk gelmedi çatal daldan beri yörüdüm.

vi = ver
(- Ne yiyon? Bene de visegya

yad = yabancı
Ge bakam yad yad durma öle.

yalım = galiba
Bön gece gıra yacak yalım.

yavuz = iyi/güzel
Bizim baça bu sene pek yavuz.

yilek = yelek
Hına bak dön del bayram del takım yilek gimiş,

yort = yoğurt
Kimse yordum işi dimez

yüklük = büyük dolap
Şu yüklüg perdesini katadıg bakam.

zitin = zeytin
Zitin yapra yeşil, altında gave pişir.